สินค้า

 

 


Smart Medication Trolley ( SMT )

- มีช่องบรรจุยาขนาด 105x300x 78 มม. จำนวน 20 ช่อง

- สามารถควบคุมการทำงานจาก Notebook หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

-ควบคุมการทำงานด้วย USB หรือ Bluetooth

-มีหน้าจอกราฟฟิค LCD แสดงสถานะ อุณหภูมิ และแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่มี 2 ระบบ Internal ( Standby 3 วัน ) External (Standby 1 วัน )

- บันทึกการทำงานของรถเข็นผ่าน Software ที่ควบคุมเครื่อง

Cassette Delivery Cart